Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

www.ios.edu.pl
acebook

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

www.kobize.pl


Kontakt z administratorem Rejestru Unii

+48 (22) 833 24 84

rejestrkobize.pl